My berlińczycy
My berlińczycy
Start» Wystawa» Cel 24.06.2024

Cel

Celem wystawy jest trwałe przyczynienie się do zrozumienia różnych ludzi oraz grup, wchodzących w skład społeczeństwa niemieckiego, których biografie naznaczone są doświadczeniem migracji, mobilnością
i wielokulturowością. Wystawa koncentruje się na pokazaniu dotychczas mało zbadanych aspektów polskiej migracji, jej podłoża, jak również wpływu na kulturowe, gospodarcze, polityczne, a także społeczne życie miasta. Berlin stwarza najlepsze warunki, by opowiedzieć
z mikroperspektywy o historii migracji i jej wpływach na obraz miasta.

Fale emigracji z polskiego obszaru językowego są obecne w świadomości berlińczyków, ale wiedza na temat wpływu imigrantów na oblicze miasta
i rozwój metropolii nad Szprewą jest w większości ograniczona.

Tym samym, wystawa przygotowana jest z myślą, by szerokiemu kręgowi publiczności wskazać mało znane, a w przestrzeni publicznej nieuświadomione aspekty polskiej imigracji, a przez to zachęcić do przemyśleń i refleksji nad historią własnego miasta. Kolejnym celem, jaki stawia sobie wystawa, jest wspieranie otwartego dialogu, a także porozumienia polsko-niemieckiego po obydwu stronach Odry. W niedalekiej przyszłości zaplanowane jest także zaprezentowanie wystawy publiczności w Warszawie i w Poznaniu.