My berlińczycy
My berlińczycy
Start» CBH 24.06.2024

CBH

Centrum Badań Historycznych jest pierwszą placówką naukowo-badawczą Polskiej Akademii Nauk za granicą. Zostało otwarte 11 października 2006 roku. Zadaniem Centrum jest badanie historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Centrum Badań Historycznych chce przy tym świadomie kłaść nacisk na historię w jej powiązaniu z innymi naukami humanistycznymi.

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
DE-13156 Berlin

Tel.: +49-30-486 285 40
Faks: +49-30-486 285 56
Email: info@panberlin.de
www.cbh.pan.pl/pl

CBH Logo