My berlińczycy
My berlińczycy
Start» Pracownicy 24.06.2024

Pracownicy

prof. dr Robert Traba: inicjator, pomysłodawca i kierownik projektu

zespół: Anna Baumgartner („Epilog”), Dorota Danielewicz-Kerski (do sierpnia 2007), Lidia Głuchowska (Akt III, scena „Sztuka”), Joanna Schallert, Esther Lühn, Kornel Miglus (projekt filmowy), Mariusz Salwiński (do czerwca 2008), Ewa Maria Slaska, Jarosław Suchoples (Akt I, scena „Katastrofa”
i Akt III, scena „Communitas”), Marta Szafrańska (od marca 2008, Akt I, scena „Za Murem”), Ewelina Wanke („Prolog”, Akt I, scena „Fabrykanci rewolucji”, „Tu rozgrywała się polityka”, „Pod czerwonym sztandarem”), Natalie Wasserman (Akt I, scena „Przed Muerem”, Akt III, scena „Film”, „Teatr”), Robert Żurek (Akt I, scena „Za Murem”, Akt II, scena „Polak katolik”)

Zespół koordynacyjny:
Joanna Schallert (koordynatorka), Annette Bossmann, Ewa Gossart,
Danuta Słomczyńska, Ewa Krzemińska, Elisabeth Ritter

Koncepcja wystawiennicza i koncepcja plastyczna : Danuta Słomczyńska. Pracownia Projektowa „Ptasia 30”, Poznań

Opracowanie graficzne: Sylwia Klimczak, Rafał Koczan, Marcin Markowski, Robert Mieniok, Paweł Szurek

Opracowanie techniczne: Eliza Karczyńska, Katarzyna Mucha-Wiśniewska, Zuzanna Paul

Koordynacja: Anna Rożnowska, Agata Palmowska, Alicja Retelewska, Henryk Kozłowski, Olga Kuczyńska

Realizacja: zespół Pracowni Ptasia 30

Biuro prasowe: Paulina Gulińska-Jurgiel
gulinska@panberlin.de

Konsultacja naukowa części historycznej (do roku 1945):
prof. dr Tomasz Szarota

Konsultacja naukowa części współczesnej:
Basil Kerski

Rada Wystawy:
Prof. Dr. Dominik Bartmann (Muzeum Miejskie w Berlinie),
prof. emerit. Stefi Jersch-Wenzel (Wolny Uniwersytet), Basil Kerski,
prof. dr Adam Labuda (Uniwersytet Humboltów), prof. dr Witold Molik (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. emerit. Heinrich Olschowsky (Uniwersytet Humboltów), prof. dr Wojciech Suchocki (Muzeum Narodowe
w Poznaniu), prof. dr Tomasz Szarota (Instytut Historii PAN),
prof. dr Konrad Vanja

Współpracownicy projektu:
Iwona Meier, Christian Meier, Mariusz Kaczka, Krzysztof Zastawny,
Sabine Stekel, Iza Drozdowska